Smådal

Kategori: By

By (Hemman) i Brunskogs församling.

Koordinater: 59.642077, 12.892716

Information om Smådal

By (Hemman) i Brunskogs församling.SMÅDAL. Källa: En bok om Brunskog

Upptaget 1597, öde 1601. Detta år är det likväl inskrivet i jordeboken och kallas där
»kyrkopart» d. v. s, kyrkoegendom. År 1610 är Smådal enligt jordeboken 1/4 hemman och skatten är nu: »Landpenning. 6 öre, Dagsverken 1, Årliga hästar 1 och Konungs-hästar 1».

Älvsborgs lösen 1613 betalar Per i Smådal med 6 mark. I 1ängden för år 1617 upp-
tages Knut i Smådal bland »Husfattige och oförmögne» men likväl avkrävs han 6 mark i skatt.

År 1629 blev Smådal skatteköpt av Knut i Smådal för fem riksdaler enligt bevarat köpebrev. Anteckning om tionde: 1623: »Per i Smådal 1 skäppa korn», och 1629 »Knut i Smådal 1/2 öre».

Åtta skattskyldiga i Smådal betalade år 1713 i jordränteskatt 1 daler 28 öre 9 3/4 penningar. Även 1740 har jordeboken för Smådal 1 daler 28 öre 9 3/4 penningar för samma skatt.

I Smådal bodde år 1769 femtiosex personer i elva familjer enl. husförhörsboken.

År 1859 vid laga skiftet blev hemmanets areal uppmätt och befanns vara 366,8 tunnland, varav 242,8 tunnland är skogsmark.

Åkerarealen i hemmanet var år 1938 var 115 tunnland, enligt taxeringslängden 1938.
År 1939 i församlingsboken är 18 hushåll med 44 medlemar antecknade i Smådals hemman.


Bilder och dokument från Smådal

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal