Syssfall

Kategori: Kolartorp

Koordinater: 58.988625, 15.574483

Information om Syssfall

1760  SC I husförhörslängderna fram till mitten på 1800-talet kallas Syssfall för Sjögetorp.
1815  JAA Syssfall, 1 torp. Banco Rd -:2:8. Dagsverken 72. Ved 1 famn. Löv 10 tjog.
1870  ÅB Syssfall: Syn 12 augusti 1870. Avträdare: Johan Olsson. Tillträdare: Johan Larsson.
1879  ÅB/SC Syssfall: Brukningskontrakt 14 mars 1879. Johan Larsson. Årsarrende: Kolning af ståndskog 31 läster utan ersättning. Öfverkolning 69 läster . Avflyttar 14 mars 1902. Hustru Britta Larsdotter, dotter Amanda Maria.
1902  ÅB Syssfall: Brukningskontrakt 14 mars 1902. A V Carlsson fr. L Ulfsberg. Årsarrende: Kr 70:-. 100 läster träkol till Brevens Bruk. Upphör 14 mars 1915.
1915  ÅB Syssfall: Brukningskontrakt 14 mars 1915. Gustaf ELIS Djupström från Uggelkulla. Årsarrende: Kr 70:-. 100 läster träkol till Brevens Bruk. Upphör 14 mars 1920.
1920  ÅB/SC Syssfall: Arrendekontrakt 14 mars 1920. Erik M Alex. Årsarrende: Kr 150:- med afdrag 1:a året med 25 kr och rättighet att kostnadsfritt låna 1 par dragare i 4 dagar till plöjning, och 2:a året kontant kr 50:-. 100 läster träkol till Brevens Bruk.
1929  CG Ny ladugård vid Syssfall.
1930  SC Syssfall brukades från början på 1930-talet till 1939 av Karl Algot Nordin f 1885 i Lerbäck. Hustru Anette f 1885 i Hassela Hälsingland. De flyttar i mars 1939 till Östansjö. Barn: Nils, Astrid, Greta, Erik, Sven, Karin f 1920, Märta f 1921, Olof f 1923, Annie f 1925 + kanske ytterligare 2 st.
1939  ÅB Syssfall: Arrendekontrakt 14 mars 1939. Johan Pettersson, Skira, arrenderar inägojorden, betesmarken och trädgården (ej hus) till skogsarbetarbostaden Syssfall. Årsarrende: Kr 60:-.
194X  SC Karl och Elin Djupström flyttar från Bäck till Syssfall. Barn: Elis, Berta och Sven-Olov. Karl var apterare i skogen. De flyttar omkring 1954 till Kratorp i Breven. Efter stormfällningen 1954 ”importeras” skogsarbetare och Karl och Marta Jörgensen med stor familj kommer från Blekinge till Syssfall. De bor där till början på 1960-talet då de bygger eget hus på Gärdesvägen i Breven.
196X  SC Efter Jörgensens har några olika familjer bott på gården, Evanders från Boo bl.a. Som de flesta andra torp blev det efter några år fritidsbostad, bilhandlare Fröberg från Örebro bl.a. I början på 1980-talet friköptes torpet av Bertil Jansson, Örebro.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2