Orrslätt

Kategori: Gård

Koordinater: 58.386126, 12.952880

Information om Orrslätt

Namnet 

Orrslätt kommer från fågeln orre och ordet slätt. -1567 Orreslett, -1571 Åreslett, -1576 Åhrslsätth,-1600 Åreslett, -1715 Orreslätt.

(Info hämtad ur Järpåsboken).

 

Orreslätten

Areal: 35 ha, varav 15 ha har av ägaren delvis täckdikad åker och 20 ha skog. Taxeringsvärde: 18.600:-.

Jordart: Lerjord. Skogsbestånd: Barrskog.

Manbyggnaden uppfördes omkring 1850.

Husdjur: 3 hästar, ardenner, 10 nötkreatur av S. R. B. ras (Svensk Rödbrokig Boskap)  och svin till husbehov.

Gården har ägts av släktens i flera generationer.

På gården drivs torvindustri (bränntorv).

Gården är fullständigt elektrifierad och ladugården, som är fullt modern, förses med vatten genom hydroforanläggning.

Jordbruket är numera utarrenderat.

På  ägorna ligger Järpås skytteförenings skjutbana.

Olof, Claes och Knut Norrman är söner till Otto Norrman (född 1865) och hans hustru Augusta Pettersson (född 1866).

Bland kända ägare inom släkten märks: 1806-1816 Anders Karlsson,

1817-1823 Johannes Jakobsson,

1823-1841 Johannes Bengtsson,

1841-1891 Johannes Svensson,

Sterbhuset till 1895 och till 1931 Otto Norrman.

Olof Norrman är disponent vid Änghagens Bigård, Järpås,

Knut Norrman är föreståndare för Härjevads mejeri och Claes Norrman, vilken bor på gården, är mjölkbedömare för traktens mejerier.

Uppgifterna är hämtade ur Svensk Hembygd, Herresäten och gårdar (1938).


Bilder och dokument från Orrslätt

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2