Vallstena kyrka

Kategori: Kyrka

Visa karta
Vallstena kyrka
Koordinater: 57.610042, 18.635560

Information om Vallstena kyrka

Vallstena kyrka
Vallstena kyrka omgärdas av en kyrkogårdsmur med tre stigluckor, varav den södra har skulpterade detaljer och anses vara från 1200-talet.
Norr om kyrkan ligger det gamla sockenmagasinet, nu inrättat som bårhus.
Den medeltida stenkyrkan, vars västra del är äldst, består av ett tvåskeppigt långhus med
bredare östparti, smalare rakslutet kor med nordlig sakristia samt ett västtorn.
Den äldsta kyrkan
Torn och långhus härstammar från en liten absidkyrka från början av 1200talet
(absidkorets grundmurar påträffades under kyrkgolvet vid restaureringen 1957).
Vid 1200talets
slut fanns planer på att förnya och förstora kyrkan, härav följde korets
uppförande med sakristian; planerna för ett nytt tvåskeppigt långhus realiserades bara
delvis i öster (en travé).
Tydliga byggnadsepoker
De olika byggnadsepokerna är väl synliga i exteriören: Torn och långhus med rundbågiga
muröppningar och den högre östra delen med gotiska spetsbågformer.
Det romanska långhuset täcks invändigt av fyra kryssvalv uppburna av en mittkolonn.
Kyrkans östra delar
Kyrkans östra delar har höga tältvalv.
Triumfbågen utgör ett markant inslag i interiören. Den vidgades vid 1200talets
mitt, liksom
tornbågen, och fick då sina avtrappade bågar med mellanliggande rundstav och en ovanligt
välbevarad dekormålning.
Korets östvägg bryts upp av en spetsbågig trefönstergrupp.
Kyrkan restaurerades 1957 efter förslag av arkitekten Bengt Romare.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.


Bildgallerier från Vallstena kyrka

Visa fler bildgallerier från Vallstena kyrka ›


Bilder och dokument från Vallstena kyrka

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Vallstena kyrkaMinnesplats och Minnessten

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2