Aritsholmen by

Kategori: By

Koordinater: 58.595433, 12.525162

Information om Aritsholmen by

Aritsholmen ligger inkilat i Holmens marker. Norra delen sträcker sig mot Dalbergsån. Från början var Aritsholmen en ”kyrkotomt” som sedermera blev ett hemman. Här fanns ingen soldatstom.
Bebyggelsen ligger mycket vackert med utsikt över Dalbergsån.
Den första som omnämndes bo här var kyrkoadjunkten Erik Wennerstrand f 1752 i Råda socken d 1820. Han ägde hela hemmanet i slutet av 1700-talet, bodde då på 1:3.
En liten sägen om prästen Wennerstrand.
Det berättas om honom att han en påsk iakttagit ett par kvinnor som varit påskkäringar. I sin predikan vände han sig till dessa och yttrade: ”I dag ären I i kyrkan, igår voren I i helvetet!”. Detta hade till följd att de ifrågavarande kvinnorna efter gudstjänsten ”förgjorde honom”, så han kort därefter dog.
1824 genomfördes enskiftet, husen låg dessförinnan i en liten by vid östra sidan. Aritsholmen delades mellan Wennestrands söner Erik och Johannes.


Bilder och dokument från Aritsholmen by

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Nilsson