Storåsen

Kategori: Torp

Koordinater: 59.777725, 12.720658

Information om Storåsen

Torp numera utlagt. Låg norr Bytorpet. (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6632712 / 1326773 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7×5 m med spismursröste, rester av jordkällare och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 535:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne