Vingaborg

Kategori: Fornborg

Koordinater: 56.142300, 13.258042

Information om Vingaborg

Fornlämning intill Vingaborgsmossen.
Borgliknande naturlidning med i NÖ påfallande branta släntor. Något spår av ruin finns ej. Platsen kan ha använts som försvarsanläggning men några spår härav finns ej. (Per Johnssons upptäckning över fornminnen Skåne, Vedby socken).

Ligger i Klippans kommun , gränsar i söder till Kåshässle (Oderljunga). Enligt sägnen ska en slottsfru som ägde stora egendomar bott här. Det visade sig sedan att Jörgen Vind hade haft en jaktstuga här – Jörgen Vins hustru ägde Vrams Gunnarstorps slott. Jörgen Vind dog den 17 juli 1644 av de skador han ådrog sig vid slaget vid Kolberger Heide.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hjördis Nilsson
Föreningsredaktör för Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. Om du har information om, eller bilder från, Vedby socken är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0435-230 46 eller skriva till mig på adressen hjordis@ankarlov.se.