See

Kategori: By

Information om See

Namnet förekommer i akter från 1379 och är en mycket gammal form av det nutida svenska ordet sjö och är gemensamt för de germanska språken. Det är troligt att namnet See har fått sin nuvarande form under vikingatiden. ”Ett sällsynt och till sin form märkligt ortnamn är Se, namn på tvenne byar i Gästrikland. Varken i Sverige eller i Norden i övrigt synes det förekomma något annat ortnamn med denna form” (Hedblom, 1945)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gunnel Stridh