Lilla Malma kyrka

Kategori: Kyrka

Visa karta
Lilla Malma kyrka
Koordinater: 59.135185, 16.726051

Information om Lilla Malma kyrka

Lilla Malma kyrka är en av kyrkorna i Dunker-Lilla Malma församling och ligger centralt i Malmköping.  När Lilla Malma kyrka ursprungligen byggdes är inte känt. Det äldsta kända officiella dokument rörande dess ålder är ett brev av Biskop Styrbjörn i Strängnäs, Brevet är daterat: ”Givet vid Malma kyrka år 1310 på påskaftonen” (den 18 april).

Kyrkans äldsta delar är troligen från 1100-talet och bestod då av ett långhus och ett smalare kor.
Under 1300-talet byggdes kyrkan ut, koret revs och kyrkorummet förlängdes åt öster.

Under 1400-talet ersattes det platta trätaket med ett tegelvalv och man tror att också vapenhuset, som fanns i söder, var från den tiden.

År 1746 utvidgades kyrkan åter, denna gång åt norr genom en utbyggnad, den s.k. Nykyrkan.

Altaruppsatsen från 1745 är tillverkad av mäster Johan Ullberg.

Under 1897-1898 gjordes en genomgripande ombyggnad under ledning av arkitekten Fritz Eckert, då det gamla koret i trä revs och återuppbyggdes i tegel. Hela norra väggen revs och fönstren gjordes större. Även de gamla gavlarna revs och ersattes av trappgavlar. Utförligare uppgifter om denna omfattande renovering finns bl.a.  att läsa i jubileumsskriften Malmköping 1785-1935.

År 1897 tillkom målningarna i medeltida stil, vilka smyckar valven. Även glasmålningen i fönstret ovanför altaret är från 1897.

Kyrkan öppnades åter i nyrestaurerat skick till gudstjänst den 21 augusti 1898.

År 1957 skedde den senaste stora ombyggnaden av kyrkan. Kyrkan förlängdes då åt väster med det nuvarande vapenhuset.

Orgeln är byggd av firma Kempe & Son i Hamburg 1957.

Altaret. Vid ombyggnaden 1897 tog man bort altaruppsatsen i senbarock och ersatte den med den nuvarande glasmålningen i östfönstret. Numera återfinns den gamla altaruppsatsen ovanför altaret i Nykyrkan.

Dopfunten är av kalksten med en insats av tenn. En dopskål i silver är en gåva från 1931.

Predikstolen anskaffades redan 1648. Den har målats om många gånger men fick sin nuvarande färg vid renoveringen 1957, då man strävade efter att färgsättningen skulle vara så lik som möjligt den som målades av Johan Ullberg 1745.

Stigluckan. I den senmedeltida stigluckans valv sitter två gravhällar i gjutjärn, vilka tidigare legat på gravar inne i kyrkan. Den ena med inskriften ”Memento mori. Torsten Osenius Anno 1696 die 27 iunij” (se not). Den andra med initialerna AAS:KED och årtalet 1668.

Den största av kyrkans malmkronor är en gåva daterad 1668.

Klockstapeln. På kyrkans södra sida står den 20 m höga, smäckra och öppna klockstapeln med svarttjärad fjällpanel från 1684, (årtalet kan ses på dess vindflöjel). I stapeln finns två klockor, varav den mindre göts i Stockholm 1687 av Jacob Birman. Klockstapelns spira togs ner 1971 för uppsnyggning av de förgylda kulorna. Vindflöjeln är en kopia av originalet, som numera förvaras i kyrkans källare. Den byttes ut år 1921 p g a åldersskäl.
(Enligt pseudonymen Per Sörmlänning alias Erik August Hofberg, komminister i Malmköping 1894-1911, är inte vimpelns årtal 1864 klockstapelns byggnadsår utan året då en restaurering utförts. Källa: ”En gammal köping” utgiven av Malmköpingsortens Hembygdsförening 1993.)

Kyrkogårdar. I Dunker-Lilla Malma församling finns tre kyrkogårdar; vid Lilla Malma kyrka, vid Skogskyrkogården i Malmköping samt vid Dunkers kyrka. På samtliga kyrkogårdar finns kist- och urngravplatser. Minneslund finns på Skogskyrkogården och på Dunkers kg. Sommaren 2013 invigdes en askgravplats på Skogskyrkogården.

 


Bildgallerier från Lilla Malma kyrka

Visa fler bildgallerier från Lilla Malma kyrka ›


Bilder och dokument från Lilla Malma kyrka

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Lilla Malma kyrka
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Monica Hendén