Båtsmanstorp nr 55

Kategori: Torp

Båtsmanstorpet nr 55 av Smålands Båtsmanskompani var det ena av Stojby rotes två båtsmanstorp.

Koordinater: 56.836512, 16.308029

Information om Båtsmanstorp nr 55

Båtsmanstorpet nr 55 av Smålands Båtsmanskompani var det ena av Stojby rotes två båtsmanstorp.


Ryssby församlings husförhörslängd för 1837-1850 anger att torpet beboddes av båtsmannen Magnus Persson Klint och hans hustru med efternamnet Olsdotter. De hade fyra barn.
Församlingsboken för 1896-1916 nämner inte båtsmanstorpet som sådant. Det hade tydligen redan före värnpliktssystemets införande 1902 förlorat sin ursprungliga funktion.
Enligt Bengt Peterssons skrift Glimtar ur Ryssbys historia Böle med omnejd (källa) låg båtsmanstorpet på andra sidan vägen mitt emot Bölebro gård (Stojby nr 1). Det ligger där fortfarande men har flyttats närmare ån ( Snärjebäcken) i samband med ombyggnade av vägen och bron. Båtsmanstorpet är utmärkt som sådant (BT) mitt emot Bölebro på generalstabskartan med uppgifter från slutet av 1800-talet.
I husförhörslängderna har torpet knutits till olika fastighetsnummer i Stojby. I längden för 1837-1850 knöts båtsmannen till Stojby nr 2 och 1850-1861 till Stojby nr 1. Från 1860-talet och till 1880-talet bodde han åter på ägorna till nr 2. Därefter och fram till åtminstone 1895 låg båtsmanstorpet på Stojby nr 4. Det skulle kunna ha varit det ena av torpen på Nydala, som i så fall beboddes av byns båda båtsmäm (Svensk och Klint). När torpet placerades intill Bölebro är inte känt.
Den ovan nämnde Magnus Persson Klint och hans hustru Elisabeth Olsdotter hade barnen Emelie Sofia född 1844 (död 1844), Per Magnus född 1845, August född 1847 och Ida Carolina född 1850. Magnus fick avsked från tjänsten i början av 1850-talet och familjen flyttade ut 1853. Vart är inte klarlagt.
Efterträdaren Carl Andersson Klint tillträdde 1852 (från pag. 853) och gifte sig året därpå med Stina Maria Perdotter (fr. p. 677). De fick barnen Carl Oscar 1854, Johan Fredrik 1857 och Frans Gustaf 1859. År 1860 fick Carl avsked från tjänsten och familjen fick lämna torpet och bosatte sig i en stuga på ägorna till Stojby nr 2. Där föddes sedan Andreas 1861 (död 1862), Alfred 1862 och Anders Ludvig 1865.
Näste båtsman med nr 55 var Peter Klint. Han tillträdde 1860 och gifte sig samma år med Gustafva Nilsdotter. Hon avled redan 1861 och året därpå gifte Peter om sig med Emma Gustafva Petersdotter. De fick barnen Emelie Sofia 1863, Jenny Christina 1866 (död 1868), Anna Hildegard Gustafva 1868, Edla Charlotta 1872, Hulda Augusta 1874 (död 1875) och Per Oscar Emrik 1877. Peter Klint fick avsked runt 1882 och familjen flyttade ifrån torpet. Var de hamnade är inte utforskat.
Efterträdaren Frans Emil Jonsson Klint blev den siste båtsmannen med nr 55 av Smålands Båtsmanskompani (indelningsverket avskaffades runt sekelskiftet 1900). Han var gift med Anna Maria Engström. De hade tillsammans sönerna Josef Emanuel född 1880 och Frans Oskar född 1885. Hustrun hade dessutom den utomäktenskaplige sonen Adolf Gustaf Alfred Adolfsson.
Familjen torde ha lämnat torpet strax efter 1895 och bosatte sig i ett hus på ägorna till Länsmansgården, Rockneby nr 8.
Båtsmanstorpet finns kvar (2010) och används som privatbostad.
Frans Emil Jonsson Klint tjänade åren 1869 – 1883 som båtsman 59 Svensk och bodde på Stojby rotes andra båtsmanstorp i Nydala under Stojby nr 4. Varför han fick byta nummer och båtsmansnamn är inte känt.


Bilder och dokument från Båtsmanstorp nr 55

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson