Danielstorp

Kategori: Torp

Koordinater: 59.942857, 12.470696

Information om Danielstorp

Koordinater (x/y) 6651774 / 1313669 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med stenmurar, odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne