Fruhammar

Kategori: Gård

Koordinater: 57.826595, 15.495631

Information om Fruhammar

Fruhammar var en frälsegård på 1/4 dels mantal belägen i Sörskaten, Norra Vi.Fruhammar är en gammal frälsegård, belägen vid Ydreforsvägen intill sjön Flugen. Namnet kan härledas från sjönamnet, som kommer från ordet ”floe”, som betyder ”mindre vattensamling” och ordet ”hammar”, som är lika med klippa, bergshöjd. År 1571 skrevs gården Fluehammar. Andra namn har varit Flughammar, Fludehammar, Frudhammar och från 1727 Fruhammar.

Leonard Fredrik Rääf uppger i sin bok, att gården betecknas som torp fram till 1700-talet. Den finns inte med som gård i Norra Vi i 1562-års frälselängd eller i frälselängden från 1600-talet. Det är således troligt, att Fruhammar var betecknat som ett torp till 1700-talet, dock med anor från senare delen av medeltiden.
Vid 1735-års jordrannsakan skrevs följande om Fruhammar:
”En frälsegård om ¼ mantal i rote 55 med två åbor ägs av baron Leijonhielm. God timmerskog samt fiske i en liten göl. En kvarn tillsammans med Hamra, men ingen såg. Två dagsverkstorp under Ribbingshov.”
I ”Beskrivning till kartan över Ydre Härad” från 1875-76 uppger man att Fruhammar omfattar 394 hektar varav 12 hektar åker.

Anton Ridderstad uppger i sin bok ”Östergötland” II:2 år 1919, att gården var på ¼ dels mantal motsvarande 362 hektar.
Anders Peter Isaksson och hans hustru Johanna Samuelsdotter ägde gården 1876. De uppförde den nuvarande mangårdsbyggnaden omkring 1890. Den moderniserades 1944 (bland annat vatten och avlopp), ca 1955 (el dras in) och 1970. Omkring 1945 flyttades ladugården från Degerhult till Fruhammar. Den rymde 2 hästar och 8 kor. Ägandeförhållandena växlar fram till 1917,då domänverket köpte fastigheten. Åkermarken utarrenderades. År 1991 styckade domänverket av hus med tomt på 8400 kvadratmeter. Avstyckningen såldes och har sedan dess varit permanentbebodd.


Bilder och dokument från Fruhammar

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson