Broar och fiskerännor

Kategori: Bro

Visa karta
Broar och fiskerännor
Koordinater: 57.445688, 18.144650

Information om Broar och fiskerännor

 

Bron över väg 140
Vägen går över Pa-ån, på en bro från 1940-talet. Bredvid denna ligger en äldre stenbro ”Åk-bro” eller ”Åkebro”, även enligt uppgift kallad ”Langebro”, som enligt ett beslut 1853 ersatte den föregående bron av trä. Stenbron anses vara unik, klassad ”ur antikvarisk synpunkt i högsta klassen” enligt en intervju 1981 i Gotlands Tidningar med förre vägdirektören Ejnar Ek. Bron har fem spann vilket ingen annan bro på Gotland har, den har också de så kallade ”underträden”, en slags byggnadsställning som finns under spannen. Intervjun gjordes med anledning av renoveringsarbeten på stenbron.

I boken; De kommo vida… av Per Lundström, 1981 som berättar om historiska Paviken, berättas om broarna;

”Utloppet från Paviken heter Västergarnsån. Ytterdelen vid havet kallas Vad eller Sandvad. Södra stranden är här på Finemans karta från 1744 utmärkt som allmänning. Vid denna del är på en karta över gotland från 1646 en bro markerad bärande namnet Långbro. Den tycks ligga på samma ställe som den äldre stenbron uppströms den moderna landsvägsbron. Namnet Vad tyder emellertid på att innan någon bro tillkommit djupförhållandena på denna plats medgav att man vadade över Västergarnsån. Nedanför Vad ligger de fiskerännor som beskrivs i det följande.”

Fisket i rännorna

Nedströms bron finns ”Rännorna”, 10 rännor varav en, dvs den 3:e, kallades ”Kungsådran”. I dessa rännor bedrevs fiske med tinor. Rännorna var uppbyggda med stenvastar. Fiske med ryssja skedde i Vadet som ligger utanför rännorna. Gårdarna Ammor, Lauritze och Bibos hade egna rännor, de andra gemensamma. Flera tinor på en spång som lades tvärs över rännan. Man tätade med granris. På vårarna rensades rännorna med ”strömkåksa” som drogs av 30 personer medan en stod i. Det var som en skopa med 11 m långa störar. Mer om fisket finns i Gotländskt Arkiv, nertecknat av Edvin Norragård.
I ”Revisionsboken” från 1653 som är en genomgång av gotländska gårdar framgår att 30 gårdar i Västergarn då hade fiskerätt i ån. ”Å-ordningar” reglerade arbetet, fisket och fördelning av fångsten. En rekonstruktion av ett sådant dokument från 1876, ang fisket i Paviken har utförts av Edvin Norragård, PA Säve och Knut Ekman. Kristian ”Krisse” Gabrielsson var den siste ”å-fogden”.

I en uppteckning av Knut Ekman från Eskelhem, inlämnad till Nordiska museet 1930. Ekman skriver sålunda:

”Fisket i Paviken och i rännorna ute vid mynningen mot havet bedrevs fordom, dvs ännu så sent som för 25 à 30 år sen, i stor skala. Fisksorterna som förekommo där voro id, mört, gädda, abborre, lake samt något ål, någon gång laxöring och lax. Själva åmynningen närmast havet kallas ´vadet´, där fiskades med enarmade ryssjor men i rännorna ovanför med mjärdar.

I själva Paviken fick man däremot inte fiska med dessa redskap utan endast med nät, men dessa fingo inte sättas tvärsöver viken från strand till strand, utan endast på sin höjd till mitten av viken. Fisket var uppdelat på gårdarna efter vars och ens lott, ty det var endast gårdsägare som fingo fiska, ”inhyses” (backstugusittare) fingo inte fiska varken i vadet, rännorna eller viken. De gårdar som hade rätt att fiska i vadet, rännorna och Paviken voro följande: Lauritze, Halls, Römmers, Ammor, Stelor, Övide, Hamngården, Öninge och Snovalls. De övriga gårdarna: Stora och Lilla Mafrids samt prästannexgården har inga ägor som gränsar mot Paviken och har alltså ingen rätt att fiska därstädes men de har däremot rätt att fiska i ån ovanför Paviken, men endast med ”ryssjestjärtor”, dvs ryssjor utan arm eller på sin höjd med två små sidoarmar högst en aln långa.”


Bilder och dokument från Broar och fiskerännor

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Barbro Vigström
Föreningsredaktör för Västergarn hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Västergarn är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 076-2370294, eller skriva till mig på adressen bvigstrom@hotmail.se