Saveryd

Kategori: Gård, Hemman

Saveryd är en mindre lantgård med en areal av 8 hektar åker och 26 hektar skogsmark.
Namnets efterled betyder röjning. Det stavades år 1551 Saffverydh.

Koordinater: 56.872042, 16.260030

Information om Saveryd

Saveryd är en mindre lantgård med en areal av 8 hektar åker och 26 hektar skogsmark.
Namnets efterled betyder röjning. Det stavades år 1551 Saffverydh.Under senare delen av 1700-talet brukades Saveryd av bonden Börje Ingelsson. Han dog någon gång runt sekelskiftet 1800 och hustrun Annika Svensdotter blev änka med två små flickor Maria och Annica.
År 1802 gifte sig Annika Svensdotter med Gustaf Mattsson som var änkeman och hälftenbrukare på gården Persmåla. Gustaf flyttade till Saveryd och blev hälftenbrukare där. Han var kvar på gården åtminstone till hustrun dog 1843.
Under stor del av 1800-talet ägdes Saveryd av den store jorddrotten och greven Posse. Vid laga skiftet 1846-1852 kom gården att ingå i samma skifteslag som byn Böle där Posse ochså var stor jordägare. Hälftenbrukare på Saveryd var då Carl Persson.
Saveryd var en av de gårdar som ålades att flytta ut. Var den låg tidigare och varför den skulle flyttas är inte känt.
Bifogad fil ger en inblick i hur gården såg ut och hur många djur den kunde hålla vid mitten av 1800-talet.
På 1880-talet sålde Posses arvingar Saveryd och hela det stora markinnehavet i trakten till staten och vad beträffar Persmåla till Ryssby kommun. Statens markinnehav kom till en början att kallas Ebbegärde kronopark.
År 1927 blev Per Oskar Lindal och hans hustru Tyra bondfolk på Saveryd. De kom närmast från Linjetorpet. Brukaren på gården före Lindal hette Gustav Gustavsson.
Det var ett strävsamt liv på Saveryd för familjen Lindal, som förutom föräldrarna bestod av tre söner och en dotter. Enligt uppgift i Bengt Peterssons skrift Böle med omnejd (källa) räckte fodret på gården inte till för djuren utan Lindal och hans söner slog med lie vägrenerna från Rockneby och till Kalmar och körde sedan hem höet till Saveryd.
Lindal hade de sista oxarna i Ryssby socken. De hette Trindrump och Knorrom enligt Bengt Petersson.
Efter föräldrarnas frånfälle tog dottern Vera och hennes man över Saveryd som ägare.


Bilder och dokument från Saveryd

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson