Herbergshults Norrgård

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.872867, 15.412253

Information om Herbergshults Norrgård

Norrgården etablerades inom gårdsbyn för flera hundra år sedan. Någon exakt tidpunkt går inte att återfinna. År 1908, ett år efter kronans köp av gårdsbyn, revs sannolikt Norrgårdens mangårdsbyggnad. Idag finns rester av grundmuren kvar samt den hoprasade jordkällaren.I 1735- års jordrannsakan tas följande upp:
Norrgården var skatte om ½ mantal i rote 63 med två åbor. Skog till byggnads- och sågtimmer samt fälle, vedbrand och fång. Fiske i tre sjöar. En kvarn och backstuga i rote 63 men ingen såg.

Från 1724 finns en ”Geometrisk beskrivning och uträkning” över ½ mantal i Herbergshult, sannolikt då Norrgården, som Baronen Ernst Johan Creutz sålde till åbon Måns Nilsson.

Norrgården ½ mantal ägdes 1876 av Peter Alexander Pettersson (f 1825) och hans hustru Augusta Nilsdotter (f 1835) och Augustas bror Per August (f 1839) och hans hustru Stina Maja Olofsdotter (f 1835). Augustas och Per Augusts far Nils Jonsson (1782-1868) hade köpt upp Norrgården och stod 1835 som ensamägare.

Den 7 december 1880 intygar Olov Johansson i Siggemåla, ordförande i Norra Vi sockens kommunalstyrelse, följande: ”att Nämndemannen Anders Petter Carlsson i Herbergshult är ägare till ¾ dels mantal Herbergshults Södergård, ¾ dels mantal Mellangård och ½ mantal Norrgård, tillsammans 2 mantal i Norra Vi socken varav han under år 1874 av Per Berg inköpt ¼ dels mantal av Per Anders Pettersson ½ mantal och av Johannes Larsson 1/8 dels mantal. Det varder härmed på begäran intygat”.

I Norrgården bodde:
1895-1899 Ander Peter Carlsson och hans hustru Helena Cristina Andersdotter
1901-1908 Conrad Fredrik Andersson och hans hustru Catarina Johansdotter
1908 revs sannolikt boningshuset.


Bilder och dokument från Herbergshults Norrgård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson