Österviken

Kategori: Vattenområde

Koordinater: 59.640276, 18.696127

Information om Österviken

Havsvik mellan Östervik och Mörtsunda i ungefär öst-västlig riktning. Har tidigare haft förbindelse med Bergshamraviken, men landhöjningen har dränerat området mellan vikarna. På en karta från 1744 finns fortfarande ett vattendike markerat genom den låglänta delen mellan Österviken och Bergshamraviken. Tidigare namn Moraviken (nuvarande namnet Moraviken avser den del av Bergshamraviken, som går in i östlig riktning mot Mora varv och Morabadet).Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rune Underskog