Ramnäs bruk

Kategori: Järnbruk

Koordinater: 59.776581, 16.184921

Information om Ramnäs bruk

Ramnäs är en bruksort med gamla anor. Redan 1590 anlades den första stångjärnshammaren vid Kolbäcksån av Katarina Stenbock, som fått Strömsholms län i änkepension efter maken Gustav Vasa. Hammaren fick därför namnet ”Kungshammaren”. Tackjärnet fick man från olika hyttor belägna uppströms. Bruket växte, och vid 1600-talets mitt hade ytterligare fyra hamrar uppförts vid forsarna i Ramnäs.
Under 1700-talet kom Ramnäs hamrar att ägas av två familjer, Schenström och Tersmeden. Dessa lät uppföra varsin herrgård. Den Schenströmska herrgården från 1762 på åns västra sida används idag som hotell och konferensanläggning. Familjen Tersmedens herrgård, byggd i början av 1800-talet i empirestil finns också kvar och ligger på åns östra sida. Per Reinhold Tersmeden kom, efter flera års målmedvetna förvärv, att vara ensam ägare till Ramnäs bruk från 1834. Under familjen Tersmeden utvecklade sedan Ramnäs bruk till en av Sveriges ledande stångjärnsproducenter. 1868 uppfördes det första valsverket.
Genom att anställa ett antal erfarna kättingsmeder från det nedlagda Furudals bruk i Dalarna kom kätting med tiden att bli Ramnäs egen produkt. Den gamla kättingsmedjan byggd i slaggtegel är bevarad. Verksamheten ombildades 1874 under namnet ”Ramnäs Bruks AB”. Under 1930-talet började man även tillverka rostfritt stål. Idag är produktionen delad på flera företag, men kätting tillverkas alltjämt. Det var dock nära att denna verksamhet lades ned i februari 2003 då den norska ägaren Scana begärde sitt dotterbolag i Ramnäs i konkurs. Med hjälp av pengar från Svensk Rekonstruktionskapital AB och AB Arvid Svensson kunde emellertid verksamheten räddas, och ett nytt bolag bildades; Ramnäs Bruk AB.

Text: AE 2014.


Bildgallerier från Ramnäs bruk

Visa fler bildgallerier från Ramnäs bruk ›


Bilder och dokument från Ramnäs bruk

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Laila Axelsson