Malma hed

Kategori: Övningsfält

Hela området Malma hed klassas som fornlämningsområde och som naturområde är heden också värdefull.

Visa karta
Malma hed
Koordinater: 59.135483, 16.729552

Information om Malma hed

Malma hed/Malmahed är ett stort öppet sandområde i Malmköping. Malma hed var militär mötes- och övningsplats för Södermanlands regemente 1774-1921. Från 1927 till 1976 var Malma hed samlingspunkt för Svenska Gymnastikförbundet och Riksidrottsförbundet. Malma hed invid Lilla Malma kyrka bildades av delar av Malma rusthåll och Malma länsmansboställe. Rusthållet inköptes sedermera den 10 november 1778 av regementets ”Gemensamma kassa”, vilken på von Siegroths förslag hade blivit bildad vid ett sammanträde på Ramsta gästgivaregård i Sköldinge socken den 14 september 1772. På rusthållets mark anlades under de följande åren en fristad, som den 5 november 1784 erhöll köpings rättigheter och kallades Malmköping. Malmköpings grundare. Gustaf Adolf von Siegroth utnämndes 1771 till överste och chef för Sörmlands regemente och 1772 fann han platsen, heden vid Malma by, som lämplig övningsplats för sitt regemente.

Malma Hed blev av Kungl. Maj:t den 9 mars 1773 antagen till ”Regementets ständiga mötesplats och röjningsarbetet av den tallbevuxna heden som påbörjades s å utfördes av regementets soldater. Heden delades i två delar med en skiljelinje strax söder om nuvarande Siegrothsvägen. Den västra delen var platsen för exercis, den östra var lägerområdet där manskapets tält, salubodar m.m. var belägna. Von Siegroth lät uppföra en del byggnader, lät plantera träd och så gräsfrö på mötesplatsen. Invigningen av mötesplatsen skedde 6 juni 1774.

I slutet av 1850-talet var både övningsplatsen och lägerplatsen hårt slitna och med anledning av detta beslutades år 1866-67 en omplanering av hela området. Ett steg i arbetet var att förvärva mer mark till mötesplatsen. Det första området som införskaffades var en tallbevuxen höjd nordväst om heden, på länsmansboställets ägor. År 1881 uppläts området åt regementet och fick namnet Plevna efter en ny skyttegravsteknik som tillämpats vid staden Plewen i Bulgarien under rysk-turkiska kriget. Denna teknik övades även vid Malma hed och på Plevnahöjden kan man ännu se rester av skyttevallarna. Den 1 juli 1921 lämnade Södermanlands regemente Malmköping för alltid.

Släktforskare

Du som forskar på indelta soldater tillhörande Södermanlands Regemente får gärna kontakta Anders Halldén, som är kontaktperson för soldatregistret. hallden.anders@hotmail.com Läs mer om minnesstenen som restes i augusti 1927.
Flera militära byggnader finns kvar på platsen, bl.a. den barack som är Muséet Malmahed och en som ingår i Vårdcentralen. Fem st lägerhyddor i rad uppfördes, de första 1902, nästa 1904 och de två sista 1911, vilka fungerade som förläggning åt manskapet och ersatte de tält som mannarna tidigare använt. En av de fem lägerhyddorna blev på 1920-talet leksaksfabriken Zig-Zag och idag finns endast en lägerhydda kvar som används som gymnastikhall. Heden har använts för barn-, gymnastik- och idrottsläger, frikyrkliga tältmöten, cirkusföreställningar, nöjesfält, utställningar och marknader. Här hölls träning för Lingiaderna 1939 och 1949.

TURKISK ORKESTER PÅ MALMA HED Von Siegroth inrättade – på egen bekostnad – en musikkår på åtta man för turkisk eller janitscharmusik som kunde avnjutas i slutet av 1700-talet. Instrumenten bestod bl a av klockor, trianglar, bäcken och trummor. En trumma pryddes av Muhammeds fana med en gyllene halvmåne mot röd botten. På spelverken hängde hästsvansar.

Musikanterna uppträdde i vita turbaner med en gul sultan/tofs av kamelgarn, röd halsduk, vit vid österländsk kaftan med rött foder, stora röda uppslag och långa röda kordonger med stora tofsar på ryggen, armbricka med band,kort vit dolma, stora vita vida byxor med ”bjäfs” kring knäna, vita strumpor, gula och röda saffianstofflor samt lösmustascher. De bar kroksabel med gehäng och dolk med slida. Ytterligare orientalisk touch gav långa vaxade mustascher.

Janitscharmusik – en av turkiska livgardet skapad typ av militärmusik Sultan – titel för vissa islamiska härskare, spec. förr i Turkiet och Marocko

Kordong – snodd, snöre Gehäng – axelrem, el. bälte för värja e. dyl. Saffian – efter staden Safi i Marocko, detsamma som marokäng (läder från Marocko) Källa: Bonniers svenska ordbok 1983.

”Pompa och ståt”

Dans kring majstången var ett årligt evenemang som drog mycket folk, liksom dansbanan senare på kvällen.

Inte sällan var det Kungligt besök och en som ofta gästade regementet och Heden var Prins Wilhelm. Kungabesök förekom även. Vid t ex Oscar II:s besök 1885  uppbyggdes en fantastisk äreport.

Även om alla dylika evenemang medförde extra arbete för soldaterna, så betraktades det ändå som ett angenämt avbrott i det vardagliga ”harvandet”. Att få paradera i upputsad uniform och extra blanka skor och remtyg inför Kungligheter eller Generaler – det var något att berätta om för barn och barnbarn.

Lördagar och söndagar var det regelmässigt dans, och räckte inte damerna till så dansade kavaljererna med varandra. Förtäring fanns att köpa, dels i marketenterierna och dels på flera näringsställen i Malmköping.

Kungabesök Gustav V, som då var kronprins, besiktade regementet 1891 och hans son Gustaf Adolf gjorde samma sak då han som kronprins besökte Malma hed 20 maj 1911. Prins Wilhelm var på besök 1908 och 1910 tillsammans med prinsessan Maria och storfursten Dimitri.

Malmahed – ett gymnastikens Mekka Läger-Malmahed” 1926-1975. Redan sommaren 1927 arrangerades första barnlägret. 1979 i december överläts förbundets anläggning på Malmahed till Södermanlands Läns Landsting. Läs Ulf T Ericssons artikel om detta i Malmköpingsortens Hembygdsförenings årsskrift 2002.

Läs mer om Suckarnas allé, Siegrothslunden, Högvakten , Stubben på slätten , Barackerna , Redutt samt Kruthuset


Bildgallerier från Malma hed

Visa fler bildgallerier från Malma hed ›


Bilder och dokument från Malma hed

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com