Prästtorp

Kategori: Gård, Hemman

Namnet Prästtorp anses hänsyfta på anknytning till kyrkan i förgången tid.

Koordinater: 56.828893, 16.322145

Information om Prästtorp

Namnet Prästtorp anses hänsyfta på anknytning till kyrkan i förgången tid.I boken Ryssby Socken (källa) spekuleras i att Prästtorp en gång för länge sedan varit ett torp under socknens prästlöneboställe.
Sedan hundratals år är dock Prästtorp en självständig jordbruksfastighet.
Den kunnige lokalhistorikern Gunnar Nilsson från Slakmöre berättar i sin skrift Danerums historia ( bifogad fil under platsen Danerum) att kyrkoherden Olaus Johannis under sin tjänstetid 1566-1568 hade Prästtorp som kyrkoherdehemman. Ingenting motsäger att gården varit lagd under prästerskapet långliga tider dessförinnan.
År 1586 köpte dåvarande kyrkoherden Olaus Olai, som var son till Olaus Johannis, Prästtorp och gjorde gården till sin privata egendom. I stället blev fastigheten Buttekulla i byn Danerum kyrkohemman och förblev så till 1635 då Buttekulla byttes mot den då krigsskadade och ödelagda gården Ryssby nr 2 (Stommet).
En annan präst som sannolikt haft Prästtorp som löneboställe var Jonas Spegel. Han var präst 1547 och dömdes att böta en oxe för delaktighet på Nils Dackes sida i Dackefejden 1542.


Bilder och dokument från Prästtorp

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Prästtorp
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson