Traneven

Kategori: Bebyggelselämning

Traneven var ursprungligen en egen fastighet eller gård men kom under 1800-talet att ingå i greve Posses stora markinnehav i trakten.

Koordinater: 56.881372, 16.204537

Information om Traneven

Traneven var ursprungligen en egen fastighet eller gård om 1/8 mantal men kom under 1800-talet att ingå i greve Posses stora markinnehav i trakten.

Gården brukades undes Posses tid av arrendatorer. Sedan staten köpt in Posses marker i och utanför Ryssby socken i slutet av 1800-talet och bildat Ebbegärde Kronopark (numera ägd av Sveaskog) blev Traneven för en tid kronojägarbostad (skogvaktarbostad).
Numera finns på den forna gården en jaktstuga.

Till gården hörde ett torp kallat Torparbacken.
Namnet Traneven härleder sig troligen till fågeln tranan och ven är beteckningen på sank mark där tranor gärna håller till.


Bilder och dokument från Traneven

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i TranevenBebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson