Nävelsjön

Kategorier: Myr, Naturområden, Naturreservat

Koordinater: 57.412162, 14.909662

Information om Nävelsjön

Nävelsjön sträcker sig från väg 127 till sjön Tjurken. Nävelsjön sänktes omkring 1860-talet för at skapa jordbruksmark. Den gamla sjöbotten avvändes dock aldrig för odling endast till bete och slåtter. Med tiden växte stora delar av den gamla sjöbotten igen med  buskar mest vide och sälg.

År 2008 beslutade naturvårdsverket att anlägga ett naturreservat på 24,9 ha, syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald knuten till en starrmad samt bevara och utveckla området som rastplats för vårmarksfåglar. Delar av Nävelsjön hävdas nu genom bete och slåtter. Den del som idag inte hävdas är omtyckt för älg och rådjur.

Gå in på Näsby församling för att läsa mer om sjösänkningen.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2