Lilla Bryne

Kategori: Gård

Visa karta
Lilla Bryne
Koordinater: 58.408681, 12.972021

Information om Lilla Bryne

Lilla Bryne (Pinnebryne)

Areal: 75 ha, därav 37 ha av ägaren delvis täckdikad åker, 30 ha skog och 8 ha hagmark. Taxeringsvärde: 40.000:-.

Jordart: Lerjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.

Mangårdsbyggnaden uppfördes omkring 1800,  restaurerade senares, stall, ladugård och loge uppfördes 1850 och magasin 1928.

Husdjur: 6 hästar av ardennerras, 25 nötkreatur av låglandsras, SLB, stambokförda och reaktionsfria, 5 svin och 4 får.

Nuvarande ägaren köpte Lilla Bryne 1918. Han har sedan dess gjort omfattande förbättringsarbeten på byggnader och jordbruk.

Andre äger också Anders Olofsgården, Järpås, som har en areal på 18 ha, därav 12 ha åker och 6 ha skog.

Taxeringsvärdet är 14.000:-.

Den senare gården har gått i arv inom hustruns släkt sedan 1835, då den köptes av Johannes Andersson. Denne efterträddes 1865 av sonen Johannes Jonsson gift med Margareta Jonsdotter och 1927 av dottern och svärsonen, nuvarande ägarna. Anders Olofsgården är utarrenderad.

Anders Andrè är född 1883, son till August Andrè (född 1848-död 1935) och hans hustru Sofia Andersson (född 1849-död 1915) samt gift sedan 1910 med Ingeborg Salomonsson (född 1884). Barn: Evy.

André är ledamot av kommunalfullmäktige och taxeringsnämnden samt ordförande i hushållningskommittèn och intresserad medlem av alla till jordbruket hörande föreningar.

Ägaren är född på Ambjörnsgården, vilken ägdes av hans fader. Fru Andrè är dotter till August Salomonsson och hans hustru Fredrika Johansson från Anders Olofsgården.

Uppgifterna är hämtade ur Svensk Hembygd, Herresäten och gårdar (1938). 


Bilder och dokument från Lilla Bryne

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2