Agunnaryds soldattorp

Kategori: Soldattorp

Agunnaryds 25 soldattorp redovisas under Agunnaryds socken. Varje soldattorp beskrivs även i inledningen av den by som torpet tillhörde.
Soldater för Agunnaryds socken tillhörde 4;e Korporalskapet af Kronobergs län.
I Agunnaryds socken fanns det 25 soldattorp och dessa numrerades från 75 – 99. De flesta torpen har under åren förflyttats ofta 2-3 gånger från den ursprungliga platsen i samband med olika skiftesreformer. Därför kan samma nummer funnits på flera ställen. Den officiella numreringen är markerad på det sist kända torpet.

Den av Agunnaryds HBF framtagna boken, ”De små stugorna och deras folk i Agunnaryd”, baseras på roteindelningen i socknen och beskriver både soldattorp och övriga små boplatser där människor levt och överlevt i vår bygd.

Soldattorpens namn och nummer enligt nedan:
Bråna nr 75,83. Lönshult nr 76. Åshufvud nr 77. Tjurkö nr 78,79, 80. Vedåsa nr 81, 82. Ryd nr 84. Lammakulla nr 85.
Trinshult nr 86. Fagerhult nr 87,88. Tumhult nr 89. Nockarp nr 90. Århult nr 91,92. Elmtåsa nr 93, 94. Romarehyltan nr 95. Stockhult nr 96. Getaboda nr 97. Viggsjö nr 98. Stafhult nr 99.

Genom den fria encyklopedin Wikipedia hämtas följande om Roteindelningen: Roten bestod av 6-10 man under befäl av en rotemästare. Fyra rotar bildade ett korpralskap.
1682 infördes generalindelningsverket. Landet delades in i mindre administrativa områden som alla skulle ha minst en knekt. De gårdar som ingick i området tvingades att förse och underhålla en soldat för den indelta armén med ett soldattorp. Invånarna i gårdarna kom att kallas rotebönder eller rotehållare och personen som tog hand om soldattorpet kallades rotemästare. Denna militära form användes fram till 1901 då nuvarande försvarsreform infördes.

Koordinater: 56.746349, 14.144940

Bilder och dokument från Agunnaryds soldattorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gunvor Karlsson
Jag arbetar för Agunnaryds Hembygdsförening och även för månadstidningen Agunnaryds Allehanda, se visitagunnaryd.se Se även Besöksmål Agunnaryds Rikedomar, en bok om olika upplevelser och besöksmål. Boken kan beställas via mig för 100 kr. gunvor@agunnaryd.se