Björkliden

Kategori: Ej definierat, se platsbeskrivning

Information om Björkliden

Koordinater (x/y) 6651734 / 1315557 (RT-90 2,5 gon V)
Plats för dansbana. Inga synliga lämningar finns idag.
(Rä-fornsök 1989)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne