Vrena Tegelbruk

Kategori: Fabrik / Industri

Visa karta
Vrena Tegelbruk
Koordinater: 58.857171, 16.708488

Information om Vrena Tegelbruk

Började byggas upp av Backa-Hosjö AB 1919. Tegelbruket låg på södra sidan om Vrenaån. Företaget hade köpt Vrena Ångsåg 1916 och då medföljde jordbruksfastigheterna Kvarngården på vilkens mark byggnaderna uppfördes och Skeppsdrätt där lera senare skulle tas från stora lertag. De djupa lertagen kan fortfarande, 2016, anas som djupa gropar utmed vägen bortåt Näsets badplats. De första åren togs lera från Mjälnäs och en spårväg för hästdragna tippvagnar anlades. Då ägarna av fastigheterna Fålltorp och Skogstorp inte ville släppa till mark fick Back-Hosjö för 2 500 kr köpa en långsmal fastighet till lertaget. Kvarnverksamheten las ner av de nya ägarna.
Ett stickspår från Vrena station byggdes och det gick över en nybyggd bro över Vrenaån.
Som mest arbetade ett 70-tal personer på bruket. Man tillverkade från början tegelrör för täckdiken och senare taktegel och även murtegel. Företaget byggde flera hus med lägenheter för de anställda och köpte även in några hus som byggdes om med samma syfte.
Den 11 september 1945 brann tegelbruket ner och byggdes aldrig upp igen. Tillgången på lera började ta slut. Två byggnader av tegel finns dock fortfarande kvar. GM


Bilder och dokument från Vrena Tegelbruk

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Teddy Munkesjö
Jag är föreningsredaktör för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 0705 49 75 63 eller skriv till mig på adressen teddy.munkesjo@gmail.com.