Skolväsendet och skolmästare i Ramdala by

Kategori: Skola

Skolundervisningen i början på 1800 talet

Information om Skolväsendet och skolmästare i Ramdala by

Skolundervisningen i början på 1800 taletbönderna i Beckareboda och Stockabromåla höll sig med egna lärare som i regel var en någon avskedad båtsman

Folkskolestadgan tillkom 1842

Den förste skolmästaren peter Georg RodeTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Viola Carlsson