Deje by

Kategori: By

Deje, heter en avskilt belägen by norr om Bo. Namnet skrivs äldst Deyo 1429, ur ett äldre Deghia som varit namn på ån nedanför byn. Namnet bör tolkas ”den trögflytande” som skulle passat förträffligt före en sjösänkning.
Lars i Deyo är faste 1429. 1505 säljer Sven Olofsson Deje med alla de ägor, köpare Nils Knutsson i Byhulte (Bjurhulta). Källa: Sköllerstabygden nr 1.

Koordinater: 58.96908, 15.49718

Information om Deje by

Om man ser på en karta från 1875 så består Deje by av 38 byggnader. Som mest var det 6 gårdar.
Norrgården, Källstugan, Västergården, Östergården och Nersgården låg intill varann, där Norrgården och Västergårdens hus flyttades någon gång till nya platser och sedan stämde inte namnen på husen med väderstrecken.
En beskrivning i Boo-arkivet från 1802, av hur Dejes hustomter skulle indelas. Mellan varje gård skulle 8 alnar (4,8 meter) breda ”gator” (brandgator) i nord- sydlig riktning anläggas. Dessa utgick i sin tur från en öst- västlig byväg, vilken på båda sidor kantades av ekonomi-längor. Boningshusen fick sedan inte placeras närmare lagårdarna än 60 alnar, (36 meter). Deje nämns 1799 som delat mellan skattebönder och Boo fideikommiss.
Källa: Sköllerstabygden 2.
Hamilton ropade in en gård i november 1827, troligen var det ett skogsskifte. Han ägde den själv (ingick inte i Fideikommisset). 1829 vill Hamilton ha ett laga skifte, ”för han kommer inte överens med bönderna”! 1830 blir det laga skifte, troligen på skogsskiftet. Deje var en jättestor gård från början, kanske Bo´s största. Den var på 1616 ha var av skogen 1200 ha.
Det finns en utredning om detta från 1934 enligt Alf Jelvehed. En extra lantmätare Ekelund gör en extra utredning om det här och undrar om det verkligen har gått rätt till. På en karta från 1856 finns gränserna med.
Det har bott mycket folk i den här byn. Vi har uppgifter på 60 – 100 personer.
Skolbarn, från Deje till Bo skolor 1924 var 14 barn, enligt Birgitta Lantz som har kollat från 1914 till 1931.

 

Folkliga benämningar på platser runt Deje.

Vägglustallen

Dalkarlsdammen (vid bäcken från Bjurhulta sjö)

Glasberget

Koskankedal (bakom Bäcktorp)

Hästrumpevägen

Vattenbråtarna

Ål – eller Ölsängen


Bilder och dokument från Deje by

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2