Ortholmen

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 62.299901, 13.796225

Information om Ortholmen

I en rapport från Jämtlands Läns Museum över en kulturhistorisk inventering vid Ljusnans dalgång, skrivs att från Hedeviken i norr till Linsell i söder finns Härjedalens tätaste koncentration av lämningar efter forntida fångstkulturer. Förutom talrika strandbundna stenålderslokaler, finns även fångstgropar, slaggvarp, blästerugnar och skogsgravar.

Ungefär mitt på denna sträcka ligger Ortholmen, som varit en samlad bebyggelse vid sjön Magrassen och sundet till sjön Orten. När fast bebyggelse etablerades är svårt att belägga. I  Erik Modins bok Härjedalens ortnamn och bygdesägner, beskrivs under Linsells Socken, Ortholmen som ett nybygge som upptogs av en Jon Svensson från Linsell i mitten av 1800-talet. Under Hede socken i samma bok,  räknas en del av av Ortholmen till Hedevikens by. Namnet Ortholmen härleds från Isländskans ”Alpt” = svan, ett ord som förekommer som beståndsdel i en mängd norska sjö och å-namn under mycket växlande former bl.a. ort-alt-olt.

Modin skriver att det är med sannolikhet detta ställe som omnämns i ett ”Råmärkesbrev” från Svegs ting den 28 januari 1591, där talas om Alteholm som rå-märke mellan Svegs socken och ”Vemdalen av Hede socken”.

Ortholmen. I begreppet holme, så ligger den i sundet mellan sjöarna Magrassen och Orten, rågången mellan Hede och Linsells socknar skär i dag tvärs över holmen.


Platser i Ortholmen
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne