Arnanäs Torpstuga

Kategori: Backstuga

12. Torpstuga

Koordinater: 56.692642, 14.714151

Information om Arnanäs Torpstuga

TORPSTUGA
Rester till grunden till en stuga belägen på Arnanäs 1:2 (Näsudden) vid vägen ca 300 meter sydväst om Näsudden.
När huset revs eller vilka som sist bodde där är ej känt.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .