Gravelhultet

Kategori: Torp

Koordinater: 59.812916, 12.686711

Information om Gravelhultet

Det lär ha funnits älggravar i närheten tidigare.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6636719 / 1325052 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av fem husgrunder varav en, 10×7 m (VNV-ÖSÖ) med spismursröste, rester av en jordkällare, stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 143:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Urban Larsson