Fagersta herrgård

Kategori: Herrgård

Koordinater: 60.004544, 15.777369

Information om Fagersta herrgård

Fagersta herrgård.
Fagersta herrgård uppfördes i början av 1760-talet av Fagersta Bruks dåvarande ägare Anders Barchaeus d.ä. Herrgården som ligger på den västra sluttningen av Kolbäcksån består av mangårdsbyggnaden samt två flygelbyggnader.

Det var en vacker och förnämlig byggnad som Anders Barchaeus d.ä. på sin tid låtit uppföra och som sonen Anders Barchaeus d.y. ytterligare förskönat.
Högst uppe reste sig den ståtliga mangårdsbyggnaden, som enligt värderingsinstrunentet av 1783 ”i avseende å timringen ej alldeles ny, men för få år sedan upphöjd, brädslagen och i fullkomligt gott stånd satt” Den var byggd i två våningar och ”på undre botten indelad i nio rum”. Den övre våningen var egentligen en vindsvåning, men där hade även timrats tvenne boningsrum, ”varav det ena utåt gården formerar frontespisen och det andra är byggt över salen”. Stora källarutrymmen fanns under huset. Taket var täkt med spån. Huset vände fronten mot ån och flankerades av tvenne flygelbyggnader, ochså de uppförda av timmer under spåntak, antagligen samtidigt som huvudbyggnaden.
Den södra flygeln, som kallades Lilla Sals- eller Gästrumdbyggnaden, innehöll fyra rum och en förstuga, medan den norra flygeln, som kallades Köksbyggningen, innehöll ett stort kök med skafferi samt två boningsrum och förstuga.
Från denna huvudgrupp med dess trädgårdsanläggning förde en körallé fram till landsvägen och bron över ån. Körallén förde förbi den den helt nybyggda kontorsbyggningen som innehöll fem rum men ännu inte försedd med klocktorn som beskrivs i en värdering från Salomon von Stockenströms tid på 1800-talet. Utanför själva herrgårdsbebyggelsen fanns dessutom på södra sidan en drängstugubyggning om tre rum samt en nyligen uppförd smedbyggning i två våningar med förstuga och fem rum i den nedre och lika många rum i den övre våningen.
Källa: Fagerstabrukens historia, band IV


Bilder och dokument från Fagersta herrgård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lennart de Canésie