Vinterstan-Brunsberg

Kategori: By

By (hemman) i sydöstra Brunskog.

Koordinater: 59.633754, 12.946275

Information om Vinterstan-Brunsberg

By (hemman) i sydöstra Brunskog.VINTERSTAN. Källa: En bok om Brunskog.

Gården Vinterstan skrives för kyrkonybygge i jb för 1613. Samma år erlägger Anders i Vinterstan 12 mark i Älvsborgs lösen.

Om honom har kyrkoherden antecknat: »Anno 1631, när sockenstämma hölls, lånte Anders i Vinterstan 3 riksdaler utur kyrkokistan och pantsatte 2 skedar». Lånet har säkerligen begärts, när han då skatteköpt gården, som 1630 i jordeboken är inskriven
som skattehemman med Anders i Vinterstan som ägare.

År 1769 i husförhörsboken är åtta personer antecknade i två hushåll i Vinterstan, och uppgifter från ,år 1939 om Vinterstan anger två hushåll med 13 medlemmar.

Hemmanet Vinterstan var redan på 1700-talet arrendehemman under Brunsbergs bruk och låg länge avsides från landsvägen, men författaren till »Bygd och Sägen från Västra Värmland» gör likväl bebyggelsen till ett rastställe för kolkörare, vilket givit anledning till namnet Vinterstan, menar han. Vinterstan blev aldrig något rastställe.
Men författarens skildring är delvis riktig och anföres här ur densamma: »Ur skogarnas vita stillhet ringlade sig kolryssarnas svarta orm ned på Värmelns is på väg till bruket. När de tömts på sitt svarta innehåll, och bönderna med pengar i fickan vände hem, behövde de ett rastställe. Här puttrade brännvinspannan, en sup, en fläsklägg och sovrum var ej att förakta i viinterkylan.
Det blev ett lager med hästar, karlar och doningar, fryksdalingar och jösshärsguter, en stad i vintertid». Det ledsamma för tydaren av namnet Vinterstan är, att namnet och hemmanet fanns till i lång tid innan Brunsbergs bruk blev anlagt, såsom förestående uppgifter om hemmanet bevisa.


Bilder och dokument från Vinterstan-Brunsberg

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Vinterstan-BrunsbergÖvrigt
Bebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal