Öjerud

Kategori: By

ÖJERUD skattlades 1551 och torde ha fått sitt namn av fornsvenska genitiv Öia av ordet ö i betydelsen ” upphöjning över sank mark”.

Koordinater: 59.733332, 12.633332

Information om Öjerud

ÖJERUD skattlades 1551 och torde ha fått sitt namn av fornsvenska genitiv Öia av ordet ö i betydelsen ” upphöjning över sank mark”.Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927″ av Linus Brodin:
ÖJERUD
skattlades 1551 och torde ha fått sitt namn av fornsvenska genitiv Öia av ordet ö i betydelsen ” upphöjning över sank mark”.
Den första kända bonden här är Anders i Öjerud, vilken å längden för Älvsborgs lösen finns upptagen som enda åbon i detta hemman.
Jordaboken 1630 har Enkiann i Oijerud; gården är halft hemman, och enligt 1685 års jordabok reducerades skatten från Jonas Klingstedt, vilken emellertid återfick densamma.


Bilder och dokument från Öjerud

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i ÖjerudGård, Hemman
Samlad bebyggelse

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne