Ormestorp

Kategori: Gård, Hemman

Ormestorp finns som gård belagt i skrift redan 1634.

Koordinater: 56.900772, 16.209273

Information om Ormestorp

Ormestorp finns som gård belagt i skrift redan 1634.Tveksamt om Ormestorp skall kallas gård eller torp. Åkerarealen är endast 1 hektar, men 58 hektar skog gör att det blir en gård.
I husförhörslängderna noterades att Ormestorp omfattade 1/4 mantal.
Under gården fanns torpet Hårdehall. Ägofiguren och texten på ekonomiska kartan gör troligt att även fastigheten/torpet Älgsmosse legat under Ormestorp.
Ormestorp liksom kringliggande gårdar ägdes under större delen av 1800-talet av greven Posse på Björnö.
Vid sekelskiftet 1800 fanns på Ormestorp en brukare (arrendebonde) vid namn Pär och det troliga efternamnet Carlsson. Han var gift med Walborg Andersdotter och de hade minst sex barn.
Pär dog före 1810 och efterträddes som brukare av sin son Anders Persson född 1884. Denne Anders var gift tre gånger och blev enligt husförhörslängderna far till 19 barn. Vår muntliga källa Gustav Johansson i Brånen (född 1908 och sondotterdotterson till Anders) uppgav att det rörde sig om 22 barn.
Anders dog 1857 och hade några år tidigare efterträtts som brukare av sin son Olaus född 1816. Han var gift med Fredrika Nilsdotter och de hade fem barn.
Olaus, som från och med husförhörslängden 1861-1871 kallades Olof dog 1863. Hustrun Fredrika gifte året därpå om sig med Johan Andersson född 1837. Denne övertog arrendet på gården.
Även om den odlade arealen på gården kan tyckas liten och familjerna var stora så fanns där alltid både dräng och piga. Sannolikt ökades den odlade arealen i gamla tider genom svedjebränning. Detta kallades här i orten att bränna en bråne. Odling på en bråne gav betydligt större skörd under ett par år än odlingen på den ordinarie åkermarken, som mestadels led av näringsbrist.


Bilder och dokument från Ormestorp

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Ormestorp
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson