Sålebo

Kategori: Gård

Koordinater: 57.821048, 15.449974

Information om Sålebo

Gården Solebo ligger i sydvästra delen av Sörskaten. Man kommer dit via avtagsvägen västerut från Ydreforsvägen vid sjön Lillången. Några kilometer in på denna väg ligger gården på höger hand. Namnet kommer, enligt ortsnamnsforskaren Robert Norrby, i första ledet av mansnamnet Solve och andra ledet bodha, som betyder byggnader på utmarker för skörd mm. Norrby fann gården omnämnd första gången 1545, då skriven Solfuebo. Gården stavas ömsom Solebo och ömsom Sålebo.
I tingshandlingarna förekommer Solebo 1633. Där uppges, att ”Per i Solebo malt mot förbud på sin kvarn”. I mantalslängden upptas Solebo första gången 1661. Då uppgavs, att Lars Håkansson med hustrun Sigrid och pigan Kerstin bodde där. I kyrkoböckerna förekommer gården första gången 1665, då Lars Uddssons dotter, Karin, antecknats som född på gården. Sergeanten Nils Sevedsson (Sigfridsson) finns noterad 1670 med sin hustru Gunilla.
Gården har så långt tillbaka i tiden man kan följa den varit en kronogård. Tidigt blev den boställe för militära ämbetsmän.
Ca 50 familjer med ca 220 personer har under de sista 340 åren bebott Solebo.

Solebo var således en tämligen stor gård på ca 640 hektar. Den var i huvudsak en skogsgård. Åkermarken har under 1900-talet varit 13-15 hektar stor. Trots den i dagens ögon minimala åkerarealen var det Sörskatens största gård. Man hade som regel tre hästar, 12 kor, 3-4 ungdjur och grisar och höns. Hästarna behövdes i första hand för det mycket tunga och omfattande arbetet i skogen vintertid.

Som synes ovan, så har ett stort antal familjer bott på gården under århundradena. Somliga av dem har haft militära uppdrag, andra har varit enbart jordbrukande arrendatorer. Den siste på gården boende arrendatorn var Sven Erik Wahlström och hans hustru Silvi. De arrenderade gården 1962-1969. Därefter hyrdes bostaden ut till fritidsbostad och de gamla åkrarna planterades med skog. Matjorden skottades tillsammans och såldes.

1993 styckade Domänverket av ca 2 hektar mark kring byggnaderna och sålde till en familj, som flyttade in som permanentboende. De äger och bebor fortfarande, år 2014, fastigheten.

Skogsmarken ingick i Solebo kronopark.


Bilder och dokument från Sålebo

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i SåleboBebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson