Fyllingegöl

Kategorier: Bebyggelselämning, Frälsehemman

Text på torpskylt: Fyllinggöl, 1/8 mantal frälse. Siste brukare: Ivan (och Sanda) Andersson. Rivet på 1950-talet. (Stod obebott 1963, ÅB) BBHF 1995. NO.

Koordinater: 59.036201, 15.588846

Information om Fyllingegöl

1815  JAA Fyllingegöhl, 1/8 mantal frälse. Årligt arrende: -:32:- Banco RD, dagsverken 32, smör 10 mk (4,25 kg), tackjärnskörning 12 skttd ( 2,3 ton), ved 2 famnar, löv 15 tjog.
1841  ÅB Fillingegöl, 1/8 frälsehemman. Arrendator sedan 14 mars 1841 är Anders Ersson. Den 14 mars 1860 övertas arrendet av mågen Carl Gustafsson.
1890  ÅB Brukningskontrakt 14 mars 1890. Johan Olsson från Långsätter. Årligt arrende: 198 kr varav kontant 98 kr. Limstenskörning från Elgshult till Bruket 1000 centner per år. (42 ton.)
1895  SC Hfl 1891 – 1895. I Fillingegöl bor Johan Fredrik Olsson f 1845. Hustru Johanna Mathilda Jonsdotter f 1859. Barn bl.a. Lovisa f 1878, gift med A P Östlund från Nysäter, samt Sven Johansson f 1881 som tog över gården vid faderns död 1906.
1906  ÅB Av- och tillträdessyn 20 september 1906. Johan Olssons sterbhus och Sven Johansson.
1920  ÅB Brukningskontrakt 14 mars 1920, 5 år. Sven Johansson. Årligt arrende: 350 kr/år varifrån avgår 50 kr för undantagsjord och foder till modern.
2007  SC 1925 flyttar Sven Johansson till Löcksätter i Asker. Fillingegöl arrenderas då av Karl Jonsson med hustru Hulda (syster till Lovisa Östlund och Sven Johansson) och barnen Greta, Britta och Sixten. 1950 flyttar Karl och Hulda Jonsson till den lilla stugan som ligger väster om gula huset i Svarttorp. Sonen Sixten arrenderar samtidigt Svarttorps östergård. Nästa arrendator av gården var Ivan och Sanda Andersson med barnen Nils, Tommy, Sune, Majvor och Kent. De brukade gården från 1950 till 1954 då de flyttade till Högsjö. Ny hyresgäst flyttade in och bodde där några år utan att bruka jorden. Hade grisar som gick lösa och bökade i jorden..
2007 SC Bostadshuset plockades ner i mitten på 1960-talet och uppfördes som fritidsbostäder i Kilsmo. Det var ganska nybyggt, samma typ som fortfarande finns på Bränntorp och Petterslund. På åkrarna grävdes breda diken dit soporna från Breven transporterades. Nu är de bevuxna med hög skog.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2