Våthult församling

Kategori: Församling

Våthults socken ligger i västra delen av Gislaveds kommun. Den gränsar till Västergötland. Området utgörs mest av småkuperad skogs- och mossmark med en del insjöar, såsom Majsjön, vilken delvis bildar gräns till den sydvästra grannsocknen Bosebo.

Koordinater: 57.307101, 13.458262

Information om Våthult församling

Våthults socken ligger i västra delen av Gislaveds kommun. Den gränsar till Västergötland. Området utgörs mest av småkuperad skogs- och mossmark med en del insjöar, såsom Majsjön, vilken delvis bildar gräns till den sydvästra grannsocknen Bosebo.
Socknens areal är 45,27 kvkm.

Socknen omnämns första gången i historiska källor 1346 såsom ”curie in Watholt”. Den nuvarande sockenkyrkan härstammar från 1100-talet men är om-och tillbyggd i flera omgångar. Den senaste stora ombyggnationen skedde 1781.


Bildgallerier från Våthult församling

Visa fler bildgallerier från Våthult församling ›


Bilder och dokument från Våthult församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Våthult församlingSoldattorp
Småhus, Villa, Stuga, Hyreshus
Vattendrag

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Catarina Larsson