Älvkroken

Kategori: Torp

Koordinater: 59.964603, 12.532990

Information om Älvkroken

Vanligen endast Kroken. (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6654021 / 1317268 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av cementgrund, 8×6 m (N-S) och ett spisröse 0.5 m h. Beväxt med lövsly och syren. I området är odlingsrösen, röjda ytor, syrener och äppelträd.
(Rä-fornsök 1989)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne