Rasten

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 60.115554, 17.914076

Information om Rasten

Utjord i Morkarla socken, Olands härad, Uppsala län. Äldsta namnbelägg ”Rast” år 1387.

Dess ägohistorik är minst sagt rörig men 1560 gav Gustav Vasa tillstånd till att upptaga torpet Rasten. År 1719 tillhörde utjorden Bärsta i Stavby socken men kom senare att ligga på Dannemora gruvas allmänning. På utjorden har det funnits flera torp och backstugor. Bebyggelsen i Kolsvedden och Sveden är rent historiskt förknippade med Rasten.

Kartreferenser: Ägomätning 1719, avmätning av utjorden och rågångsbestämning 1737, Dannemora gruvallmäning nr 1 Rågångsbestämning 1810, Ekonomiska kartan 1954 och 1979.

Källa: Äldsta namnbelägg: Tiunda Land – 4:1 Det medeltida Sverige


Bilder och dokument från Rasten

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Eskilsson