Grenhestra

Kategori: By

Koordinater: 57.684732, 13.771211

Information om Grenhestra

GRENHESTRA har som första del möjligen ordet grina i betydelsen gapa, grena sig, och kan syfta på gårdens läge i vinkeln mellan två åsar. Dess andra del är likaledes oklar men kan avse begreppet ungskog med fruktbärande träd. Namnet skulle alltså kunna betyda ”fruktbärande ungskogen i grenen.


Bilder och dokument från Grenhestra

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Grenhestra
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2