Byn

Kategori: By

By (hemman) i västra Brunskog.

Koordinater: 59.670992, 12.768961

Information om Byn

By (hemman) i västra Brunskog.BYN. Källa: En bok om Brunskog

Hemmanet Byn är en gammal gård, som är med i en skattelängd från år 1503.
År 1540 är en Marita i Byn skriven för hemmanet, som i jordeboken för år 1565 har följande skattesedel: »Oxeskatt 8 öre (1 mark), Matgivne penningar 1 öre, Årlige hästar 4, Konungs hästar 4».

År 1568 blev gården bränd av en fientlig strövkår, som härjade i socknen på väg till ” Fryksdalen.

I början av 1600-talet, d. v. s. 1613, kom Älvsborgs lösen och krävde 21 mark av Måns i Byn, och år 1629 betalar han 1/3 mark i tionde samt 1642 böter för sabbatsbrott, enligt anteckn. av kyrkoherde. För tionde äro antecknade även Rassmus, Mattias och Brynte i Byn.

Från år 1732 finns uppgift i dokument från Billeruds arkiv, att en Mats Persson och en Anders Persson i Byn och »dess medboer Per Jacobsson, Erland Jordansson, Nils Olsson och Brynte Nilsson» gjorde avtal om kolning med Brunsbergs hammare.

År 1769 bodde i Byn fjorton familjer med tillsammans 92 medlemmar.

Hemmanets areal uppmättes år 1832 till 1252,8 tunnland, varav 942,6 tunnland var skogsmark.

Åkerarealen år 1938 uppgavs vara 167,6 tunnland fördelade på 22 bruknings-delar.
Antalet invånare i Byn år 1939 var nittiofyra.


Bilder och dokument från Byn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal