Tingshögen

Kategori: Gård

Koordinater: 58.182255, 13.545769

Information om Tingshögen

När Tingshögens gård brukades hade den en areal på 12 ha, varav 7,5 ha åkermark och resten skogs-och betesmark. Boningshuset uppfördes i herrgårdsstil 1876 och renoverades 1917-1919. Arrendatorsbostaden uppfördes på 1890-talet och ekonomibyggnaderna på 1880-talet. Gottfrid Wilhelm Nymberg köpte gården 1910 och levde där till sin död 1958. Denne skulle komma att spela en stor roll inom kalkindustrin i Falköping.

Gottfrid Wilhelm Nymberg föddes i Höganäs 1876. Han var ett av tio barn till kalkarbetaren Gustav Nymberg och hans hustru Cecilia. Han började arbeta på bruket redan som 11-åring.

I sin ungdom fick Gottfrid handelsutbildning i Helsingborg och anställdes som bokhållare vid Höganäs bruk. Senare fick han befattning som avdelningschef för försäljning av jordbrukskalk på Svenska Kalkförsäljnings AB i Malmö. Här upptäckte Nymberg att kalken från Västergötland kunde säljas billigare i Skåne än den skånska kalken.

1910 etablerade Nymberg en egen firma i Falköping, ”Kalk-kontoret”. Kalken togs från Falköpings Kalkbruk AB och flera andra kalkbruk.Nymberg koncentrerade sedan driften till några få lönsamma bruk och bildade ett nytt bolag, Västergötlands Förenade Kalkindustri (VFK), med Nymberg som VD.

Under 1950-och 60-talen minskade efterfrågan på kalk och många kalkbruk las ner, men Nymberg fann nya utvecklingsmöjligheter. Han anlade Svenska Cellbetong AB utanför Falköping, en lawnit- och kolhydratsfabrik vid Uddagården. 1948 drog sig Nymberg tillbaka från posten som VD.

1951 såldes aktierna för VFK till Ytong för c:a 2 miljoner.Försäljningssumman tillföll G:W: Nymbergs stiftelse. Från denna fond delas årligen ut medel till kommunfullmäktige i Höganäs för samhällets förskönande, samt till f d anställda vid VFK och deras anhöriga.

Under tiden i Malmö träffade Nymberg sin blivande hustru, Ellen Hildegard Ringdal . 1916 flyttade Nymberg med familj in på Tingshögen. Efter en trivsam tid på gården inträffade flera olyckor. Sonen Gunnar, då 18 år gammal, körde ihjäl sig på motorcykel. Kort därefter brännskadades en av döttrarna, när hon kokade knäck på ett spritkök, som exploderade. Hon avled av sina skador.

Dessa olyckor tog hårt på familjen och efter en tid skildes makarna Nymberg. Två av döttrarna bodde kvar en några år hos fadern.

GW Nymberg dog i sitt hem på Tingshögen 1958, 81 år gammal. Han ligger begravd på Torbjörntorps kyrkogård tillsammans med tre av de fyra barnen.

Höganäs kommun har hedrat Nymbergs minne genom att ge ut en bok om hans liv. En sammanfattning av boken har gjorts av Brita Hardenby. Informationen ovan är hämtad ut denna bok av Inga-Britta Eriksson, St Bäckabo.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ann-Marie Bjureklev