Slimminge nr 1

Kategori: Gård

Visa karta
Slimminge nr 1
Koordinater: 56.170204, 13.205368

Information om Slimminge nr 1

Gård i Vedby socken, Norra Åsbo härad. Tillhör Bjärsgårds gods. Mellan cirka 1663 och 1698 bodde Bent Mathiasen och h Ellna Mattisdotter här med sönerna Per, Niells och Mårten. Gårdmän Nieels Pedersen och Thue Svendtzen.

Enligt Jordrefning och Skattläggning 1671 för Vedby socken: Slemminge (nr 104)
Gården låg sedan öde några år efter att ha blivit nerbränd av svenska hären på jakt efter snapphanar. Slimminge gård låg före branden uppe på backen (Slimminge li). Trappstenen till det gamla boningshuset låg kvar på åkern till början av 1900-talet. Erik Olsson mindes stenen och att hans far Ola Nilsson var noga med att den skulle ligga kvar och körde runt den när han plöjde.

Slemminge, nr 104:
Ljungfru Helena Gyllenstierna till Biersgårdh uthsochne frälsehemman:

Bengt Mattzon, Gårdman Dragon Mattis Persson. Var under de danske ett boohl, och ännu finnes i Heradzskrifvarens Jordbook antecknat för ett Boohl. Terminskatten hafver han intet gifvit, men Koppskatten betalar han till Chronofogden Wetterman. Tinghuus, gästgifvare, Broo och Vedepenningar hafver han intet gifvit. Kongztioden till Biersgården pro A:o 1670 lefverat 1½ trf. Rågh, 1 traf. Korn, 6 nek. Hafvre. I lijka måtto Kyrkiotioden af samma quantum. Prästens Tertial ähr och af lijka guantum som prästen upbär sielf. Klåckaren till Helgensköld åhrl. gifver han intet. Uthsäde Rågh 1 1/6 tun. Korn 1 tun. Hafvre 1 tun. Jordmånen en dehl af moo och sandh, en deel av grüünt. Ängh 5 lass.
Boskap 2 Hästar, 2 Koor, 3 ungfänandt, 5 fåhr, 5 getter, 3 svijn.
Muhlbete består i liungbackar och måssar och gräntzar ihoop med Gÿllsieröd och Biereds felletzmark. Elliest finnes ingen herlighet, antingen i Träägård, Humblegård, fijske och skog sampt dess nÿttiande vijdare ähn att han kan hafva af sin Herskap på dess enskilte skogar. Tingsfogdens Landztingspenningar åhrl 1 öre. Öfver Chronans betiente har han intet at besvära.


Bilder och dokument från Slimminge nr 1

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Slimminge nr 1
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hjördis Nilsson
Föreningsredaktör för Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga. Om du har information om, eller bilder från, Vedby socken är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0435-230 46 eller skriva till mig på adressen hjordis@ankarlov.se.