Lövhälla

Kategori: Torp

Koordinater: 58.658068, 16.936568

Information om Lövhälla

Lövhälla är ett båtsmanstorp i Tunabergs församling. Torp på allmänningen, som låg ungefär mitt emellan Ensta och N Lövhälla. De grundrester som finns kvar är troligen lämningar av detta torp, eller rättare efter två backstugor som blev kvar till slutet av 1800-talet, då åkermarken brukades av Ensta.
Båtsmannen Erik Jonsson Torsk och hans hustru Brita Persdotter bodde här mellan åren 1700-1704. Torpet togs upp 1809 av Anders Jansson, som inflyttade från Risbo. Han var född 15/11 1777 vid Adolfsbergsgruvan, son till Johan Utterberg. Hustrun Maria Catharina Persdotter var född 13/7 1780 vid Palstorp i Tuna.
Efter Anders Janssons död 1830 övertogs åkermarken av Ensta. Sista boende var, om antagandet ovan stämmer, i den ena stugan Beata Sofia Christina Rundgren född 1814 i Nicolai, änka efter båtsman Magnus Esselhuvud i Åkvik. De hade flyttat in 1851 och hon bodde kvar som änka 1868 till 1892 varefter hon under sitt sista levnadsår bodde hos sonen Carl August Magnusson i Mörkstugan. I den andra stugan bodde båtsmannen Anders Peter Bergs änka Anna Christina Bergman född 22/11 1828 i Husby Oppunda. Hennes familj hade tidigare bott vid Södra Lövhälla tills maken dog 1876. Hon flyttade till Nastorp 1893 då hennes stuga skulle rivas. Beata Rundgrens stuga var då redan riven.
Enligt en karta och ägobeskrivning från 1819 hade torpet tagits upp av ovannämnda Anders Jansson. Omkring 1750 fanns en Löshällastugan, som vi inte funnit i något kartmaterial. Vi vet därför inte var den låg exakt, men det är tänkbart att den låg på samma plats som Lilla Löshälla. Löshälla, på senare tid Lövhälla, var namnet på de två ordinarie båtsmanstorpen i trakten av Buskhyttan.
För Överbo rote Norra Löshälla, båtsmanstorp 21 i 2:a Södermanlands båtsmanskompani.
Torpet hette tidigare Stora Löshälla, båtsmännen hette Bäckman eller, under tidigt 1700-tal, Bäck. Under perioden 1750-1790 hette båtsman Bäckmans torp Bäcktorp, men var det låg vet vi inte exakt. Sista båtsman vid Norra Löshälla var Anders Bäckman född 15/7 1839 vid Nystugan i Tuna, som inflyttade 1863 och var kvar till sin död 1895 då han drunknade vid tjänstgöring på Skeppsholmen. Änkan Clara Charlotte Ljungberg flyttade till Rökärr, som hushållerska.
Torpet arrenderades sedan i många år av Karl Hjalmar Eriksson född 1878 vid Ytterbo, men sista brukaren torde ha varit Karl Wilhelm Andersson, ”Wille i Laggarbo” född 19/3 1875 vid Kungstorp, som köpte torpet 1939. Bostadshuset finns fortfarande kvar.
Södra Löshälla, båtsmanstorp nr 19 för Skarpåkers rote, där båtsmannen hette Lundberg, från 1820-talet Berg. Nuvarande Södra Lövhälla byggdes förmodligen när den första båtsman Berg kom, 1828. Fram till 1860 fanns den gamla stugan också kvar, den kallades då Lundbergstorp och är sannolikt det hus som på en karta från 1837 är placerad cirka 100 m nordost om Södra Lövhälla.
Sista boende vid Lundbergstorp var f båtsmannen Eric Lundberg född 1773 i Nyköping, som flyttade till fattighuset 1859. Sista båtsman vid Södra Lövhälla var Gustaf Emil Berg född 31/3 1861 i Nävekvarn, äldre halvbror till ovannämnda Karl Hjalmar Eriksson i Norra Lövhälla. Han tjänstgjorde som båtsman från 1877-1898 då indelningsverket avvecklades, men bodde kvar vid Södra Löshälla till 1908.


Bilder och dokument från Lövhälla

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Charlotte Regner
Om du har information om platser eller bilder är du välkommen att ringa mig på telefon 076-80 50 880 eller skriv till mig på adressen acregner@gmail.com