Hökhult

Kategori: Gård

Koordinater: 57.836143, 15.473947

Information om Hökhult

Gård i Sörskaten. Hökhult ligger i södra delen av Norra Vi vid sjön Sävsjön vid vägen som går mot Vimmerby.
Hökhult omnämns redan 1545. 1686-1688 återdömdes kronoutjorden Hökhult, som i många år varit underställd Solebo, till kronan,och gränsen fastslogs av Ydre häradsrätt i dom. Utjorden skattlades till 1/4 hemman. Utjorden hade varit uppförd i gamla handlingar, men var sedan utesluten från jordböckerna. Den hade alltså brukats till Solebo, men lämnades nu till torparen Mats Börjesson mot 8 daler silvermynt i årlig skatt och utgjorde 1/8 hemman. 1880 den 28 juni skrevs ett avtal, med Edsvallabolaget som säljare. Till en köpesumma av 10.000 kronor blev Axel Fagerholm ägare till Hökhult. Redan samma år 12 juli överfördes köpebrevet på Samuel Johansson i Rothult på Hökhults ägor. Samuel, som 1852 kom som brukare till gården, där hans två svågrar bodde med sina familjer. 1880 var han själv ägare och bodde med sin fru Brita Cajsa och fem barn varav de flesta var vuxna och Karolin gift och utflugen. 1897 flyttade sonen Karl Fredrik med sin familj till Svinhult och Samuel följde med. Han hade blivet änkling 1884. Britta Cajsa dog i Hökhult. Det blev nu ny ägare till Hökhult och 1900 blev Svenska staten ägare.

Staten har under olika namnformer ägt gården och gör så ännu. 1985 styckade staten av 7.500 kvadratmeter tomt jämte hus och sålde för 160.000 kronor till Ingvar och Maj Axelsson, som då arrenderat gården 1951-1985.

Släkt nummer tre, som satt sin prägel på Hökhult, kom som arrendatorer 1919. Det var Per August Svensson med hustrun Ann-Lovis, född Bolling, fem söner, en dotter och en fosterdotter. Denna släkt finns fortfarande kvar på gården.

Det har funnits minst fem brukningsdelar i Hökhult, så det rörde sig om många boenden.

Under åren har det bott ett 45-tal familjer med ca 250 personer.

Ytterligare uppgifter om gårdshistorien står att läsa i ”Sörskaten i mitt hjärta” skriven av Karin Johansson, Svenshem och band nummer 2 av Norra Vi gårdsböcker.


Bilder och dokument från Hökhult

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sylvia Carlsson