Baggemålen

Kategori: Gård

Koordinater: 57.876107, 15.320005

Information om Baggemålen

Gård, som numera är avstyckad tomt med hus. Permanentbebott.Ortnamnsforskaren doktor Robert Norrby fann gården omnämnd första gången 1642. Han härledde namnet från det fornnordiska mansnamnet Bagge med efterleden målen, måla. Det sistnämnda har betydelsen avmätt område på tidigare utmark.
I mantalslängden från 1642 upptas Måns och hans hustru på Baggemålen.
I kyrkoböckerna finns första noteringen -1667 – 1688, då familjen Sven Börjesson och Helga Börjesdotter skrevs in. I en tingshandling i Sund från 1659 ang rågångstvist mellan Baggemålen och Siggemålen protokollförs en man vid namn Mårten Pilt, 80 år gammal. Han berättade, att hans far uppbyggt Baggemålen.
Den första kartan över Ydre upprättades 1660 av John de Rogier. På denna finns inte Baggemålen inritad. Det kan bero på, att stället var så blygsamt så att det närmast kunde gå under beteckningen backstuga eller torp.
Baggemålen var frälse och ägdes 1659 av Anna Catharina Mörner från Tuna. Hon var gift med Otto Schulman, död 1653, som hade ett visst gårdsinnehav i Norra Vi. År 1717 sålde Charlotta Catharina Mörner, gift med Johan von Schaar, Ribbingshov, till godsets befallningsman Christopher Höijer, Kovrabo, Norra Vi, för 200 riksdaler.
I 1735-års jordrannsakan skrevs Baggemålen som 1/4-dels mantal med en åbo, ägt av Christopher Höijer. Nödtorftig skog till fälle och fång. Inget fiske, kvarn eller torp.
I ”Beskrivning till karta över Ydre Härad” från år 1875-76 uppgavs Baggemålen omfatta 122 hektar varav 10 åker.
Höijers släkt förblev ägare fram till slutet av 1860-talet, därefter inträdde olika släkter.
År 1968 köpte kyrkan gården. De arrenderade ut marken och hyrde ut bostaden till fritidsboende.
1995 styckade man av 1.382 hektar runt bostaden och sålde. Övrig mark behöll man. Huset har sedan dess varit permanent bebott.
I försäkringshandlingar från 1866 upptas 10 hus. Idag återstår 5.
Bostadshuset är ursprungligen från slutet av 1700-talet. Ladugården byggdes 1923.


Bilder och dokument från Baggemålen

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i BaggemålenBebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson