Björkedal Venstorp

Kategori: Torp

Koordinater: 58.978395, 14.940333

Information om Björkedal Venstorp

BJÖRKEDAL 1819 – 1866.

Torpet nybyggdes ca 75 meter öster om Sjöstorp på mark som före laga skiftet tillhörde Carl Larsson i Björstorp. Rester av husgrunden finns fortfarande kvar på platsen. Nybyggare var Per Andersson Rosenberg och hans hustru Maja Isacsdotter, som tidigare bodde på Venstorps mark.

Per Andersson var född 1785 vid torpet Sjöfallet på Snavlunda bys ägor. Fadern Anders Gustafsson var från Dovra och modern Magdalena Persdotter var dotter till förre torparen vid Sjöfallet.

Per gifte sig 1810 med Maja Isacsdotter, född 1778 i Nora. Hon var fosterdotter till torparen på Venstorps ägor Anders Bengtsson och hans hustru Sara Persdotter. Per övertog torpet på Venstorp. År 1811 blev han uttagen som extra soldat för Rosendals rote. Han är inskriven i rullorna för Närkes Regemente 1813 som: Nr. 209 Per Anderss. Rosenberg, 27 år, 2 tj.år, 5 fot 6 ¾ tum, gift. Mellan 1812 och 1818 fick Per och Maja tre barn som dock alla dog endast ett par veckor efter födseln. Enligt kyrkoböckerna flyttade Per och Maja år 1819 till Björkedal och blev nybyggare där. Pers mor Magdalena, född 1756 och död 1835, kom 1828 till Björkedal. Hon uppges ha varit blind.

Maja dog 1832 av lungsot. Per gifte om sig 21/7 1833 med Brita Ersdotter. Hon var född 1794 och hade en dotter, Johanna Johansdotter född 1827 i Askersunds socken.

Per Rosenberg dog den 11 maj 1851 av förkylning.

En kort tid före Pers död kom Carl Johan Gustafsson till Björkedal. Han var född 1820 och kom från Ingelsby. Avskrift ur vigselboken: ”1851-13/4 Drängen, tillträdande torparen vid Björkedal Björstorps ägor Carl Johan Gustafsson och dottern Johanna Johansdotter dersammastädes. Styffadern Per Anders Rosenberg och rätta modern Brita Eriksdotter närvarande gafvo tillstånd till giftermålet och lämnade nödiga upplysningar. Brudgummen har flyttningsattest från Lerbäck där hinderslösheten intygas. Enkan Brita Stina Olsdotter i Björstorp lämnade tillstånd skriftligen till torplägenheten.”

Dottern Anna Lovisa föddes 1852. För Carl Carlssons arvingar svarade vid laga skiftet de unga sönernas förmyndare Nämndemannen Johan Vallström från Vallby, som också var änkan Brita Stinas svåger. Hennes far var Riksdagsmannen Olof Larsson i Tycke. Det var säkert inte någon större svårighet att ordna ett nytt torp till Carl Johan och Johanna och de flyttade till Norra Smedstorp i Tycke 1853. Johan Molin skriver: ”Torparena Anders Jonsson (vid Qvarntorp) och Rosenbergs änka hvilka skall avflytta utaf mitt skifte anhålles även ersättning för den skada de vid flyttningen kommer att förorsaka mitt skifte”. Björkedal hörde före skiftet till ägarna av gården A, som från 1830 också var ägare till Venstorp. Torpet Björkedal flyttades troligen efter skiftet till Venstorps mark. Enligt kyrkoböckerna bodde Brita Ersdotter kvar vid Björkedal till sin död 1866.


Bilder och dokument från Björkedal Venstorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sten Karlsson
Inmatare för Snavlunda hembygdsförening Telefon 019-141825, 070-6234235 eller e-post stenekarlsson@telia.com