Siggemålen

Kategori: Gård

Koordinater: 57.886798, 15.319985

Information om Siggemålen

Gården Siggemålen är belägen ca 1 kilometer väster om sjön Sommens södra del, vid gamla (och nya) vägsträckningen mellan Norra Vi och Sund. Den gamla vägen, som kommer över Högmålen, faller ut alldeles sydost om gårdsbebyggelsen. Vägen passerar mellan ladugården och bostadshusen. Marken runt bebyggelsen är kuperad med steniga hagmarker i väster, skogspartier i söder och mindre åkermarker i norr. Tidigare åkermarker är till stor del skogsplanterade och igenvuxna. De öppna markerna betas av får och i någon mån av köttproducerande kor.Doktor Robert Norrby fann gården omnämnd första gången 1545. Då stavades den Siggemole. Under århundradena har det förekommit varianter på stavningen av dels förleden, dels andra sammansättningsleden, dock inga med avvikande betydelse.

Första noteringen i kyrkoböckerna med personuppgifter är från 1642.

I frälselängden för 1562 har vi funnit Siggemåla omnämnd första gången skriven som 1 mantal. Som ägare skrevs hövitsmannen och adelsmannen Hans Persson, Forstena. Denne var 1562 också ägare till bland annat Ribbingshov eller Wi, som godset hette på den tiden.

Vid 1735-års jordrannsakan beskrevs Siggemålen på följande sätt:
”En frälsegård om ½ mantal i rote 120 ägs av Johan Leijonhielm (Ribbingshov). Liten skog endast till vedbrand och fång. Inget fiske, kvarn, såg eller torp”.

Som vi såg från 1562, var Siggemåla en frälsegård på 1 mantal. Bärkraften på gården försämrades och 1677 förmedlades den till ½ mantal. Den förblev därefter skatteskriven på samma nivå.

I ”Sveriges Bebyggelse” från mitten av 1940-talet står bland annat ang Siggemålen: ”Mangårdsbyggnad av trä från omkring 1774, 2 lägenheter, 7 rum, 2 kök. El. v. Ekonomibyggnad i trä uppförd 1901 för 3 hästar och 14 nötkreatur. Ägare Johan Emil Johansson samt Åke Hermansson. Arrendator Per Hugo och Elly Gustavsson. Barn Ingegärd.”

I länsmuseets bebyggelseinventering från 1989 uppges samma byggnader och tillkomstår. Under 1990-talet tillkom en bostadsbyggnad väster om uppfarten.

I band 3 av ”Gårdar i Norra Vi” finns mer att läsa om gården och personerna som bott på densamma. Boken finns att köpa hos Norra Vi Hembygdsförening.

Gården är permanentbebodd år 2016.


Bilder och dokument från Siggemålen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson