Puttemålen

Kategori: Gård

Koordinater: 57.888477, 15.309479

Information om Puttemålen

Enligt Fredrick Rääf skrevs namnet Bottemåla år 1643, då han fann den omnämnd första gången. Robert Norrby fann stavningen Pottemåla 1679, Puttemåla 1689, Pottemåhlen 1691, Putemåhlen 1731 och Puttemålen 1785. Namnet kan, enligt Norrby, härledas ur det fornsvenska mansnamnet Putte och mala med betydelsen avgränsat område upplåtet för odlingen. Det troliga är, att en man vid namn Putte röjde och odlade upp utjorden.Några tidigare nedskrivna belägg än 1643 har inte påträffats. År 1653 var, enligt Rääf, Puttemålen ett skattetorp, som räntade 4 pund smör och hade köpts av den samma år avlidne kyrkoherden i Norra Vi, Sven Nicolaus Schepperius. Det troliga är, att området från början varit en odlad utjord utan bebyggelse. Den har med största sannolikhet funnits sedan medeltiden.

1735 vid jordrannsakan beskrevs Puttemålen enligt följande: ”En skattelagd frälseutjord, ägs av överste von Goltz . Bebyggd och belägen vid Tullerum, består av skog, åker och äng med en kvarn”.

Under åren har det bott ett 30-tal familjer med ca 140 personer på gården. Pigor och drängar är då oräknade.

Ur skattesynpunkt har Puttemålen varit satt i 1/8 mantal under sin tillvaro. Arealmässigt består den av 79 hektar.

De hus, som finns idag, är bostadshuset, en bod i front mot detta, två mindre fyrkantsbodar vid den gamla uppfarten och en ladugård. Det finns också en fallfärdig äldre, timrad vedbod strax norr om boningshuset, samt ett nybyggt dass ca 50 meter väster om boningshuset. Det har, som framgår av försäkringshandlingarna, funnits ytterligare ett bostadshus, som låg som en flygelbyggnad nordväst om det nu befintliga. Grunden till detta är fortfarande möjlig att skönja. När det revs är okänt.

Idag är gården att betrakta som en skogsgård och utnyttjas till fritidsbostad av ägarna.

I band 2 av ”Gårdar i Norra Vi” finns mer att läsa om gården och människorna som bott på platsen.


Bilder och dokument från Puttemålen

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Puttemålen
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson