Mörkagården

Koordinater: 58.186682, 13.607932

Information om Mörkagården

Mörkagården ägs i dag av Kurt Bjureklev, som övertog gården 1978.

Mörkagården har en areal på 12 ha, varav 8 åkermark och 2 skog. Skogen planterades på gammal betesmark i samband med att djurdriften avvecklades 1969.
Runt 1930 ägdes gården av tre syskon (Jan Petra var en) och övertogs senare av Gustav Pettersson i Falarp, som sålde till Torvald Larsson. Sedan övertogs Mörkagården av Allan Ögren, som sålde till Herbert Olsson.
1945 köpte Herbert Olsson Mörkagården. Herbert kom från VilskeKleva, där han arrenderat skogsgården Kröserud av sin far, Otto Olsson.

Eftersom det fanns få träd på gården 1945, planterade Herbert och hans hustru Hilma så småningom ett stort antal löv-och barrträd runt gården.

På gården fanns 5-6 kor och lika många modersuggor, samt höns och gäss.

Förutom att sköta jordbruket körde Herbert mjölk från gårdar i Friggeråker till mejeriet i Falköping. Detta skedde först med häst och efter 1947 med traktor, en Volvo T22 med fotogendrift.

Familjen hade ”sommarbarn” under flera år. När sonen Kurt blivit äldre arbetade Hilma i hemtjänsten.

Gårdens odlingsmark är utarrenderad från 1969, först till Sigvard Pettersson, Falarp, och sedan till Morgan Gustafsson, Källegården.

Herbert Olsson avled 1979 och Hilma 1994.

Kurt flyttade tillbaka till föräldragården 1979. 1980 uppfördes ett nytt boningshus. Vid samma tidpunkt flyttade AnnMarie in på gården. Kurt och AnnMarie gifte sig 1983.
Kurt har tre döttrar från tidigare äktenskap: Ulrika, Kristina och Viktoria.
Det gamla boningshuset, som uppfördes i mitten av 1800-talet, står kvar på gården.

Tillbyggnader gjordes på 1930-talet av Gustaf Pettersson, som även lät uppföra nuvarande ladugårdsbyggnad. Renoveringar med bl a installationer av vatten och avlopp och centralvärme gjordes av Olssons under 1950-talet.

Traktor inköptes 1948, en T22 Volvo.d


Bilder och dokument från Mörkagården

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ann-Marie Bjureklev